Cenník

Cenník zdravotných výkonov a služieb , pri ktorých možno požadovať úhradu (platný od 01.09.2022)

1. Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania- vstupná, periodická, mimoriadna, výstupná 35 EUR
2. Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 45 EUR
3. Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie lode 80 EUR
4. Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 52 EUR
5. Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na prácu s potravinami s vystavením zdravotného preukazu 52 EUR
6. Vyšetrenie zdrav. spôsobilosti na prácu v SBS- ak je u nich požadovaná aj zbraň (zákon č. 473/2005 Z.z. a vyhláška MZ SR č. 33/306) 52 EUR
7. Očkovanie, ktoré nie je hradené z verejného zdravotného poistenia 15 EUR
8. Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 58 EUR
9. Odber krvi v prípadoch nehradených z verejného zdravot. poistenia /podľa zoznamu chorôb v nariadení vlády č. 777/2004/ 15 EUR
10. Nedelegovaný odber biol. mat. na žiadosť pacienta – 1 odb.kont. 5 EUR
11. EKG +popis na žiadosť pacienta v prípadoch nehradených ZP 15 EUR
12. Podanie injekcie na žiadosť pacienta – 1 injekcia 2,5 EUR
13. Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť 20 EUR
14. Lekárska správa pre potreby súdu- občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 25 EUR
15. Výpisy pre komerčné poisťovne 50 EUR
16. Vypísanie žiadosti k umiestneniu osoby do zariadenia sociálnej služby, k posúdeniu odkázanosti na sociálne služby 25 EUR
17. Vystavenie tlačiva PN a tlačiva o trvaní PN v prípadoch nehradných sociálnou poisťovňou 5 EUR
18. Preventívna lekárska prehliadka na žiadosť pacienta – mimo PLP hradenej zdravotnou poisťovňou 25 EUR
19. Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania 20 EUR
20. Spôsobilosť na brigádnickú prácu 20 EUR
21. Podávanie a sledovanie infúzie do 250ml na žiadosť pacienta 25 EUR
22. Vydávanie lekárskych potvrdení 20 EUR
23. Výpis zo Zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 25 EUR
24. Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, strate receptu, vystavovanie PN a potvrdenie o trvaní PN – ak to nehradí SP 10 EUR
25. Vyšetrenie cudzokrajného pacienta bez platného EU poistenia 60 EUR
26. Vyšetrenie nekapitovaného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav 20 EUR
27. Vyšetrenie pred športovou súťažou 20 EUR
28. Vyšetrenie slovenského pacienta bez platného zdravotného poistenia 20 EUR
29. Vyšetrenie tlaku krvi tlakovým Holterom, vyhodnotenie 25 EUR
30. Zdravotná spôsobilosť pre štúdium (SOU,SŠ,VŠ)- pracujúci 18 EUR
31. Zdravotná spôsobilosť pre štúdium (SOU,SŠ,VŠ)- študent 15 EUR
32. Zdravotná spôsobilosť pred prácou v zahraničí 25 EUR
33. Iné vyšetrenie na administratívne účely 15 EUR
34. Lekárske posúdenie odkázanosti na soc. službu(CSS,DD, opatrovateľská služba) 20 EUR
35. Meranie členkovo- ramenného indexu prístrojom MESI ABPI MDna žiadosť pacienta 25 EUR
36. Kvantitatívne stanovenie súboru dvoch protilátok IgG/IgM proti vírusu SARS-COV-2 25 EUR
37. Imuno-chromatický test na semikvantitatívne stanovenie srdcového TroponinuI (cTnI) v krvi 15 EUR
38. Rýchly test krvných zrazenín v krvi 10 EUR
39. Rýchly test na stanovenie natriuretického peptidu typu B(marker srdcového zlyhávania) v krvi 15 EUR
40. Rýchly test na kvantitatívne stanovenie C –reaktívneho proteínu(CRP) zo vzorky krvi na žiadosť pacienta 7 EUR
41. FOB test na kvantitatívne stanovenie stolice na okultné (skryté) krvácanie na žiadosť pacienta 10 EUR
42. Vyšetrenie kapilárnej glykémie na žiadosť pacienta 5 EUR
43. Podanie infúznej terapie Vitamínom C na žiadosť pacienta 35 EUR
44. Podanie infúznej terapie Neodolpasse na žiadosť pacienta 30 EUR
45. Rýchly test na kvantitatívne stanovenie HbA1C 10 EUR
46. Osobná konzultácia s lekárom do 30min 30 EUR
47. Vyšetrenie Antigénový test na COVID-19 7 EUR
48. Lekársky posudok pre iné ako zdravotné poisťovne bez zmluvného vzťahu na žiadosť pacienta do 24 hod. 50 EUR
49. Objednanie pacienta na konkrétny dátum a čas 10 EUR
50. Interné predoperačné vyšetrenie vrátane EKG, bez odberov krvi pre nekapitovaných pacientov 58 EUR
51. Interné predoperačné vyšetrenie pre operáciu, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia 65 EUR
52. Interné predoperačné vyšetrenie prednostné 65 EUR
53. Vyšetrenie a konzultácia zdravotného stavu nekapitovaného pacienta nevyžadujúceho akútne ošetrenie na vlastnú žiadosť (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení)
50 EUR
54. Stanovenie hodnoty INR do 2min 7 EUR
55. Podanie infúznej terapie Soluvit N na žiadosť pacienta 38 EUR
56. Podanie infúznej terapie Addaven na žiadosť pacienta 32 EUR
57. Podanie infúznej terapie L carnitin na žiadosť pacienta 45 EUR
58. Podanie infúznej terapie Thiogamma na žiadosť pacienta 32 EUR
59. SOB test 25 EUR
60. Lokálna anestéza podľa požiadavky pacienta 20 EUR
61. Telo pbserum medical medium 450 EUR
62. Tvár pbserum medical medium 450 EUR
63. Medical intensiv Triada telo 185 EUR
64. Medical intensiv Triada tvár 185 EUR
65. Korekcia jaziev Medical intensiv 185 EUR
66. Korekcia jaziev pbserum medical high 450 EUR

Cena závisí od oblasti do ktorej sa bude aplikovať a množstva použitej enzymoterapie
Pred podaním je povinná konzultácia s lekárom v cene 30 EUR
BOTULOTOXÍN – Mimické vrásky (cena je orientačná – závisí od množstva aplikovaných jednotiek)

67. Aplikácia botulotoxínu na čelo 120 EUR
68. Aplikácia botulotoxínu na medziobočie 120 EUR
69. Aplikácia botulotoxínu pery 120 EUR
70. Aplikácia botulotoxínu v oblasti očí 120 EUR
71. Aplikácia botulotoxínu – dopich botox 19 EUR
72. Botox lift krk 242 EUR
73. Aplikácia botulotoxínu čelo + medziobočie 171 EUR
74. Aplikácia botulotoxínu čelo + oči + medziobočie 193 EUR
75. Aplikácia botulotoxínu oči + medziobočie 171 EUR
76. Zoštíhlenie tváre botoxom – V-Shape 121 EUR
77. Aplikácia botulotoxínu čelo + oči 171 EUR
78. Babybotox 120 EUR
79. Botox lifting Nefertiti 242 EUR
80. Drenaz 75 EUR
81. Jalubotox 250 EUR
82. Innea maska 15 EUR
83. Iqlift Booster peptides 5ml 100 EUR
84. Jalupro classic colagen 4ml 150 EUR
85. Jalupro HMV colagen Boosting 2.5ml 220 EUR
86. Jalupro super Hydro 250 EUR
87. Belotero soft výplň 250 EUR
88. Biorevitalizácia D.e.v.i.s 250 EUR
89. MD complex ex Hair 90 EUR
90. MD peel peelingove ošetrenie 75 EUR
91. Meaplazma PR GG 185 EUR
92. Meaplazma +IQlift 220 EUR
93. Meaplazma + jalupro classic 220 EUR
94. Retinol peeling tranex 75 EUR
95. Bioreppel 90 EUR
96. Biorepeel a mezoterapia 150 EUR
97. Biorepeel a biorevitalizácia Ares 220 EUR
98. Bioreppel a microneeding 135 EUR
99. Biorevitalizácia infini mezo eye 220 EUR
100. Založenie karty a konzultácia 30 + 15 EUR
101. Jalupro drink 50 EUR
102. Vitamín C booster dávka + antioxidant Glutation 75 EUR
103. Glutation infúzia 45 EUR
104. Lipolytik “Lemon Bottle”
105. Brucho od 290-380 EUR
106. Podbradok 150-240 EUR
107. Exosomy 145 EUR
108. Infúzia antioxidanta, multivitamínová (booster) – 120 EUR
109. Výplň pier 250 EUR