Obezita - liečba

  • Home
  • Obezita – liečba

Obezita je choroba s ktorou Vám dokážeme pomôcť !

Minuloročná novinka na Slovensku vo farmakologickej liečbe obezity pod dohľadom lekára overenej v celej Európe napr. aj v Českej republike a v zámorí konkrétne Novom Zélande a dokonca 14 rokov klinických štúdií a výsledkov v USA, …

Prvou líniou v liečbe obezity je kombinácia nízkokalorickej diéty, zvýšenej pohybovej aktivity a behaviorálnej terapie. Pokiaľ tieto možnosti zlyhávajú, do úvahy prichádza účinná a bezpečná farmakoterapia.
Situácia na trhu antiobezitík sa v relatívne krátkom čase zmení, do klinickej praxe vstupuje kombinačná antiobezitická liečba.
V súčasnosti máme v Európe pre dlhodobú chronickú liečbu obezity schválené tri lieky. Okrem Orlistatu EMA schválila kombináciu Naltrexon SR/Bupropion SR a Liraglutid /Saxenda/v dávke 3,0 mg s ktorou vlastné pracujeme na našej ambulancie.
Na Novom Zélande prebieha randomizovaná, prospektívna, dvojito zaslepená klinická štúdia, fáza II, skúmajúca pridanie druhého lieku (zabraňujúcemu úbytku svalovej hmoty pri chudnutí )ku Semaglutidu, ktorý je už FDA v USA odsúhlasený v monoterapii ako štandardná liečba obezity ( Vegovy ) . Koniec štúdie v 2024.
Pre pacientov, ktorí by mali záujem o túto terapiu, je potrebné sa vopred dohodnúť na termíne konzultácie . (viď aktuálny cenník)

S pozdravom I. Talama

Rezervácia termínu

Nečakajte, zarezervujte si termín ONLINE na vami vybraný čas.